JSME VOLBA PRO MĚSTO VRCHLABÍ

Říká se, že letopočty končící číslicí 8, jsou v naší zemi osudové, některé tragické či nadějné.
Takovým byl i rok 1998. Tehdy 9. července podepsali zástupci České strany sociálně demokratické pod vedením současného prezidenta Miloše Zemana a Občanské demokratické strany pod předsednictvím bývalého prezidenta Václava Klause tzv. „opoziční smlouvu“, která na dlouhá léta zásadním způsobem ovlivnila politickou kulturu v našem státě….
V témže roce byla založena politická strana VOLBA PRO MĚSTO, jejímž základním východiskem je úcta ke svobodě každého jednotlivce a důraz na politiku zaměřenou na konkrétní místa bez výrazného ovlivňováni stranickými centrálními strukturami či nikým nevolenými sekretariáty.
V témže roce vznikla VOLBA PRO MĚSTO i ve Vrchlabí a od té doby se za uplynulá dvě desetiletí jako jediná politická strana či volební uskupení vždy prosadila v městském zastupitelstvu. V r. 1998 jsme se umístili druzí se čtyřmi mandáty, v letech 2002, 2006 a 2010 opakovaně třetí se čtyřmi, resp. třemi mandáty. V minulých volbách v roce 2014 jsme byli opět druzí nejúspěšnější a získali jsme čtyři mandáty. Alfred Plašil působil v uplynulém volebním období jako místostarosta, JUDr. Milena Dušková a Milan Dejmek jako členové rady a MUDr. Petr Kosina jako člen zastupitelstva.
Hlavními úspěchy od r. 2014, na kterých se naši členové podíleli:

 • rekonstrukce levobřežní komunikace a nábřeží Marie Kubátové,
 • revitalizace Kačáku a jeho okolí,
 • rekonstrukce Dělnické ulice včetně nového chodníku do Podhůří,
 • nové veřejné osvětlení v Kněžicích, Na Valech, Pod Strání a u mateřské školky na Letné,
 • parkoviště u polikliniky, služeb města a v ulici Českých bratří,
 • rekonstrukce úpravny vody,
 • II. a III. etapa zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků na Liščím kopci,
 • rekonstrukce náměstí Míru,
 • rozšíření provozní doby pečovatelské služby do večerních hodin po 7 dní v týdnu a zřízení služby sociální rehabilitace,
 • dokončení zateplení pavilónů v ZŠ Liščí kopec a nová fasáda ZŠ náměstí Míru,
 • vybudování rozvodů vody pro umělé zasněžování a osvětlení lyžařských běžeckých tratí,
 • Morzin - Vivaldi - Vrchlabí - dokumentární film Čtvero ročních dob ve Vrchlabí podle Vivaldiho, tématický koncert a tiskoviny k této významné události a 50 let od natočení filmu Hoří, má panenko režisérem Milošem Formanem s doprovodným programem,
 • vysoutěžení lepších podmínek pro úvěr na akci Čisté horní Labe s úsporou 2,5 mil. Kč ročně,
 • nové kontejnery na oleje a biologický odpad.

V letošním roce 2018 se ucházíme o Vaši důvěru znovu. Naše kandidáty nikdo neschvaloval kdesi v ústředních sekretariátech, nikdo nikoho neškrtal, nikdo nikoho neustanovoval na čelní místa. Naši kandidáti a jejich pořadí je jen a jen vyjádřením naší snahy, aby bylo VRCHLABÍ - PŘÍJEMNÝM MĚSTEM pro život.

 • více se zaměříme na investice do oprav komunikací (křižovatka Poštovní x Lipová, ul. Školní, Pražská alespoň od MŠ Komenského k odbočce ke Kačáku, ul. U Nemocnice, část Nerudovy ulice...) a další výstavbu cyklostezek především v úseku Herlíkovice – centrum,
 • podpora vytvoření podmínek pro zavedení rychlého internetu do každé domácnosti a vybudování městské sítě pro sběr dat, lepší komunikaci úřadu s občany a naopak a k využití v dopravě a cestovním ruchu,
 • nezvyšovat nad rámec inflace poplatky a daně, na které má město vliv (odpady, vodné a stočné a daň z nemovitostí),
 • naplňování připravované koncepce bytové politiky města, vybudujeme nové startovací byty pro mladé rodiny a samoživitelky s dětmi, na Kalvárii zasíťujeme pozemky pro výstavbu rodinných domů; • výstavba krytého bazénu a dokončení kultivace okolí rybníka Kačák,
 • příprava na propojení lyžařských areálů (Vrchlabí - Benecko),
 • úpravy parkovacích ploch u kláštera a divadelního klubu a budování dalších odstavných ploch v hustě obydlených lokalitách,
 • připravíme rekonstrukci budovy kina na divadelní a koncertní sál s možností satelitních přenosů představení z nejznámějších světových scén se současnou úpravu prostoru mezi rekonstruovanou budovou a divadelním klubem.

Celý náš volební program můžete najít na webových stránkách www.vpmvrchlabi.cz. K realizaci našich programových cílů i společných záměrů s našimi případnými koaličními partnery ve vedení města nabízíme - VIZI - PRACOVITOST – MORÁLKU. A k tomu potřebuje i Vaše hlasy ve volbách do městského zastupitelstva 5. a 6. října 2018 pro naši kandidátku č. 1