JSME VOLBA PRO MĚSTO VRCHLABÍ

Říká se, že letopočty končící číslicí 8, jsou v naší zemi osudové, některé tragické či nadějné.
Takovým byl i rok 1998. Tehdy 9. července podepsali zástupci České strany sociálně demokratické pod vedením současného prezidenta Miloše Zemana a Občanské demokratické strany pod předsednictvím bývalého prezidenta Václava Klause tzv. „opoziční smlouvu“, která na dlouhá léta zásadním způsobem ovlivnila politickou kulturu v našem státě….

Není čas na intriky a handly, je potřeba přiložit ruku k dílu

Politická strana Volba pro město byla založena v roce 1998 a od té doby její zástupci nechybějí v řídících strukturách města. Uspěla ve čtyřech po sobě jdoucích komunálních volbách. V roce 1998 byla druhá se čtyřmi mandáty, v roce 2002 třetí s opět čtyřmi mandáty v roce 2006 třetí se třemi mandáty a naposledy v roce 2010 třetí se čtyřmi získanými mandáty (Alfred Plašil, JUDr.  Milena Dušková, Milan Dejmek, MUDr. Petr Kosina). Rádi bychom proto uspěli i popáté. Chceme se i další čtyři volební roky  podílet na rozvoji města.

Ohlédnutí aneb Proč jsme nepostavili bazén…

Po komunálních volbách v roce 2010 jsme po tvrdém vyjednávání uzavřeli koalici s vítězným sdružením ZVON. Dohodli jsme se na společných prioritách. Společný program pak samozřejmě byl kompromisem mezi před volbami prezentovanými programy obou vítězných uskupení. Spoustu věcí se nám podařilo, jsou však některé u kterých se to nepodařilo. Kousněme hned na začátku do jednoho kyselého jablka - hodně diskutovaný je plavecký areál.

Prohlášení k iniciativě Kampanička

Vážení Vrchlabáci,

kandidáti za Volbu pro město se rozhodli nepřistoupit k iniciativě „Kampanička“. Toto rozhodnutí není v žádném případě vyjádřením neúcty k Vám občanům, k voličům, ani k iniciativě Kampanička. Jsme přesvědčeni, že každý kandidát i volební strana se mají svým voličům prezentovat podle svých představ a schopností a je jen na nich, jakou taktiku si zvolí. Myslíme si, že bychom měli oslovovat své voliče svými názory i jednáním přímo a sami. Nikoliv prostřednictvím dotazníku, jehož otázky nedovolí prezentovat naši nabídku voličům úplně a přesně.

Z příručky voliče

Při komunálních volbách, které se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 má volič tři možnosti.

Může si vybrat celou kandidátku jedné strany, a pak udělá křížek do rámečku jejího názvu. Druhá možnost je volit osobnosti: pak se křížky dělají k jednotlivým jménům napříč kandidátkami. Třetí možnost je kombinace obou metod. Křížku u strany a i u některých kandidátů. Volební komisaři nejprve započtou hlasy pro jednotlivé kandidáty a zbytek připadne zvolené straně.

Jak jsme minulé volební období pracovali?

VPM v zastupitelstvu i mimo něj

Vrchlabská Volba pro město po úspěchu v minulých volbách získala čtyři mandáty – v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu zasedli Alfred Plašil, JUDr. Milena Dušková, Milan Dejmek a MUDr. Petr Kosina. V následném povolebním vyjednávání získala VPM post místostarosty a tři místa v sedmičlenné radě, kde byli Alfred Plašil, JUDr. Milena Dušková a Milan Dejmek.

Vezměte za kliku!

Všichni chceme, aby u nás ve Vrchlabí bylo lépe. Ideální příležitostí, jak k tomu přispět, jsou komunální volby. Ten, kdo zůstane stát před volební místností a nevezme za kliku, ničemu nepomůže. Jen halasná kritika nestačí. Je důležité projevit názor a zvolit si své zástupce, kteří musí získanou důvěru splatit zodpovědnou prací v zastupitelstvu.

Co bylo

Příklady splněných slibů z volebního období 2010-2014