Volební program VPM 2014 - 2018

Město příjemné, zábavné a odpovědné

 • NAŠÍM HLAVNÍM ÚKOLEM bude vytvářet předpoklady pro zachování a tvorbu nových pracovních příležitostí pro občany našeho města. Větší prostor musí dostat živnostníci, zároveň i malé a střední podniky, jedině pak problémy jedné firmy nezpůsobí katastrofu v celém regionu.
 • STABILIZUJEME náklady na život ve městě. Uvědomujeme si, že není únosné jejich neustálé zvyšování, proto uděláme maximum pro to, abychom nemuseli zvyšovat cenu za svoz komunálního odpadu, městské nájemné a poplatek z nemovitosti nad rámec inflace. U vodného a stočného budeme hledat úspory redukcí úniků pitné vody a připojováním dalších odběrných míst na kanalizaci tak. V této oblasti jsme vázáni platnou právní úpravou, což může naše záměry omezit.
 • ZASADÍME SE o doplnění nabídky volnočasových aktivit a rozvoj služeb. S tím je spojen i vznik nových pracovních míst. Vrchlabáci se budou mít kde bavit a relaxovat a návštěvníci města ocení širší nabídku služeb.
 • SOUSTŘEDÍME SE na to, aby Vrchlabí bylo čisté a udržované. Jde sice většinou o věci běžné a každodenní, ale potřebné. Pokud nefungují, dokáží každému občanovi pořádně otrávit život (čistota bez kompromisů, všudypřítomný pořádek, včasný úklid sněhu, pokos trávy, organizace svozu komunálního odpadu).
 • POSTARÁME SE  o vznik přehlednějších internetových stránek města, které budou přívětivější pro občana i návštěvníka. Zároveň  na nich rozšíříme diskusi, protože ji považujeme za důležitý prostředek komunikace mezi občanem a úřadem. S tím souvisí i  provoz městského úřadu a organizací města, úcta všech zaměstnanců k Vám, občanům.
 • VYTVOŘÍME předpoklady pro lepší zpřístupnění řeky Labe (přednostní úprava lokalit kolem řeky podpořená úpravou územního plánu, cílem je lepší vizuální i fyzický kontaktu s řekou).
 • PODPOŘÍME více zeleně, květin a vody ve městě (např. při úpravě náměstí Míru nebo zpřístupněním řeky v prostoru mezi mosty).
 • ZAMĚŘÍME SE na rozvoj a propagaci zajímavých míst ve městě, která by v ještě větší míře lákala k návštěvě, postupně je propojíme tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi chodci a vozidly. Zlepšíme cyklistům průjezd městem s možností nerušeného příjezdu i do jeho centra.

V jednotlivých oblastech je pro nás důležité

Školství

 • zajistit dostatek míst v našich školkách a finančních prostředků na doplňování a obnovu jejich vybavení
 • dbát o důstojný vzhled budov vrchlabských škol a přátelské prostředí uvnitř
 • rekonstruovat tělocvičny, zateplit další dva pavilony v ZŠ Školní, úplně rekonstruovat fasádu ZŠ náměstí Míru
 • podporovat mimoškolní aktivity
 • rozšířit nabídku vzdělávání pro seniory, pestrá náplň tzv. Univerzity třetího věku v KD Střelnice

Kultura

 • zlepšit koordinaci práce mezi všemi poskytovateli kultury ve městě
 • postupně zlepšovat a rozšiřovat nabídku KD, dovybavit sál osvětlovací technikou, vylepšení předsálí
 • oživit spolkovou činnost v KD Střelnice
 • pozvednout městskou knihovnu a její nabídku, rozšířit autorská čtení pro děti
 • zlepšit propagaci regionu, realizovat navigační systém pro pěší

Bezpečnost

 • zlepšit každodenní práci městské policie, zvýšit dohled rizikových míst
 • zabezpečit osvětové besedy městské policie se seniory, upozorňovat na možná rizika (podomní prodej, nabídky půjček, rizika ručení za známé a příbuzné atd.)
 • zajistit revizi dopravního značení (někdy méně znamená více)

Úřad

 • dbát o hospodárný provoz městského úřadu a organizací města, zaměřit se na další optimalizaci, např. elektronickou archivaci smluv atd.

Majetek

 • zajistit pozemky pro budoucí výstavbu sportovišť ve Vejsplaších
 • ve spolupráci s bytovým podnikem připravit materiál „Bytová politika města Vrchlabí na období 2014 – 2018“, tzn. upřesnit to, co si by si město mělo ponechat, co prodat a co rozvíjet
 • aktualizovat domovní řád v městských bytech
 • přestěhovat bytový podnik do prostor současné hasičské zbrojnice v Husově ulici a následně zlikvidovat kůlny a garáže v prostoru u Labe
 • zateplit další panelové domy

Služby

 • dokončit pasportizaci zeleně, což zlepší péči o zeleň, která je v mnohých případech stále náhodná
 • zajistit efektivní provoz kompostárny, která umožní správné nakládání se zeleným odpadem
 • nově stanovit priority zimní údržby

Sociální služby a zdravotnictví

 • ve spolupráci se spolky a sdruženími doplnit síť potřebných sociálních služeb v našem městě tak, aby senioři mohli zůstat co nejdéle ve svém domově se svými blízkými - proto je třeba pomoci těm rodinám, které péči o své blízké nestíhají nebo nemohou zvládnout. Řešením je rozšíření terénních sociálních služeb
 • vzhledem k potřebnosti bezplatného poradenství v našem městě podpořit zařazení Centra psychologické pomoci do sítě sociálních zařízení Královehradeckého kraje
 • stanovení pravidel pro podporu zdravotnictví

Sport

 • posílit podporu všech druhů sportů a sportovišť, aby nejen mladí lidé ve Vrchlabí měli dostatek možností pro sportovní vyžití
 • podpořit fungování stávajících lyžařských běžeckých tratí a rozšířit je za obchvat k fotbalovému stadionu na pozemky města
 • ve stávající výši zachovat podporu hokeje
 • pomoci fotbalovému oddílu při zajišťování efektivního využívání fotbalového stadionu

Investiční priority 2014 -2018

 • levobřežní komunikace od SMV po šikmý most přes Labe včetně parkoviště u SMV a polikliniky
 • Labská ulice - prostor mezi mosty (opěrná zeď s náplavkou, zelení, lavičkami, chodníkem a novou komunikací)
 • příprava pozemků pro venkovní a vnitřní bazén, projektová příprava, postupná realizace
 • náměstí Míru (rekonstrukce ve stylu Krkonošské ulice tzn. nová komunikace vedená podél zástavby směrem ke staré radnici, veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář, vodní plocha před kostelem kopírující původní náhon, obnova fasády fary)
 • dokončení fotbalového stadionu s tréninkovou plochou
 • částečný přesun lyžařských běžeckých tratí na městské pozemky, výstavba areálu pro běžecké lyžování s umělým zasněžováním a osvětlením v prostoru pod novým fotbalovým stadionem a jeho napojení na současné tratě pod hrází rybníka
 • rekonstrukce Dělnické ulice a výstavba chodníku od závodu Škody Auto do Podhůří
 • výstavba nového mostu, kruhové křižovatky a rekonstrukce komunikace od gymnázia po autobusové nádraží
 • příprava rekonstrukce druhé části Krkonošské ulice
 • další rozšíření počtu parkovacích míst na Liščím kopci podobně jako v Dukelské a Školní ulici
 • další zateplování bytového fondu, modernizace bytů
 • s pomocí státní dotace postavíme 4 vstupní byty
 • podpoříme vznik městské ubytovny pro osoby v nouzi

 

S investicemi souvisí nezbytná aktualizace územního plánu a vytvoření „stavebních normativů v aktivních lokalitách“, řádné zpracování podkladů pro plánované investice, zvýšení dozoru na stavbách, důsledné řešení záručních a pozáručních vad