Čtyřka: 4 otázky pro 4 kandidáty

Na co jste ve svém městě nejvíce hrdí?

JUDr. MILENA DUŠKOVÁ, 55 let, advokátka – na kandidátce VPM č. 2

„Že naši místní komunální politiku neopustila morálka, pokora, slušnost a vzájemná úcta. Jednání v orgánech města probíhají věcně a konstruktivně, bez zbytečných vzájemných osobních napadání v případě rozdílnosti názorů a bez politikaření.“

MILAN DEJMEK, 53 let, vinárník - na kandidátce VPM č. 3

„Nevím jestli hrdý, ale jsem spokojený s rychlostí a slušnou kvalitou rekonstrukce části Krkonošské ulice,včetně kytek a zeleně.“

STANISLAV MLEJNEK, 37 let, konstruktér – na kandiátce VPM č. 4

„Na to, že se poměrně dost velké podpory dostává sportu.“

Mgr. IVETA BOHÁČOVÁ, 51 let, zástupkyně ředitele ZŠ - na kandidátce VPM č. 5

„Bydlím v pěkném podhorském městě, kde nechybí výhody města a zároveň jsem téměř na horách a v přírodě. Vrchlabí je sympatické moderní a sportovní město.“

Co vám ve městě nejvíce chybí?

DUŠKOVÁ: „Mohla by být větší síť bezpečných cyklostezek. Důležitý je také chodník umožňující bezpečný průchod od nádraží ve městě do Podhůří, zejména k mateřské škole v Podhůří. Stejně jako ostatním i  možnost důstojnějšího přírodního koupání.“ 

DEJMEK: „Větší a intenzivnější turistický ruch.“

MLEJNEK: „Jako skoro každému Vrchlabákovi - plavecký areál.“

BOHÁČOVÁ: „V zimě víc sněhu, ale s tím mně - kromě Krakonoše - nikdo nepomůže, v létě pak pěkné koupání. Mohla bych samozřejmě zmínit například výhodnější centrální vytápění části vrchlabských domácností a třeba lepší vzhled městských domů a komunikací. Ale registruji postupná zlepšování a jsem si vědoma toho, že nejde vyřešit vše najednou.“

Kam nebo na co byste pozvali svého mimo vrchlabského přítele nebo přítelkyni? 

DUŠKOVÁ: „Třeba na splutí části Labe společně s vodáckým oddílem Pohoda v Hartě, v zimě na lyžařské běžecké tratě ve Vejsplaších, jindy případně na sochařské sympozium Open Air Art festival Kakocuco. Neměla by chybět procházka po městě, která by mohla být zakončena v Kulturním domě Střelnice divadelním představením místního ochotnického souboru Vlastík či nějakým  koncertem. 

DEJMEK: „Samozřejmě do vinárny Pod klášterem."

MLEJNEK: „Nabízí se výlet na hory, nebo na nějakou sportovní či kulturní akci, kterých je u nás v průběhu roku dostatek.“

BOHÁČOVÁ: „S přáteli, kteří nás navštěvují, vždy podnikneme výlet do okolí města, a pak si máme kam zajít na dobrou večeři. K příjemným zážitkům patří procházka po samotném městě,  každým rokem je ve Vrchlabí něco nového. I cizince upoutají zámek s parkem, Krkonošská ulice, Krkonošské muzeum s letním řemeslným jarmarkem a kupodivu i letiště. S lyžaři máme kam jít na běžky i na sjezdovky, těším se na nový stadion a běžecké tratě kolem. Několikrát jsem už uspěla s pozvánkou na pivní slavnosti a na různé kulturní akce na Střelnici i v Divadelním klubu. Kam se hrabou „umělci z Prahy“! V poslední době jsme se výborně pobavili při vystoupení našich skvělých vrchlabských ochotníků.“ 

S čím chcete v následujících čtyřech letech městu pomoci?

DUŠKOVÁ: „Aby město bylo i nadále příjemné a přívětivé nejen pro všechny jeho občany, ale i proto jeho návštěvníky a turisty. Aby byla zachována kontinuita již rozpracovaných projektů a začalo se s novými, které dosud nebylo možné z různých důvodů realizovat.  Aby všichni zúčastnění zachovávali a dodržovali nejen obecné i místní předpisy a zejména pravidla základního slušného chování. Aby město se svým majetkem nakládalo hospodárně a za tím účelem udělalo revizi pravidel pronájmu bytů a prostor sloužících k podnikání. Aby byla alespoň zahájena rekonstrukce Jihoslovanské ulice a celé levobřežní komunikace. Aby bylo dořešeno parkování ve městě. Aby město našlo reálné řešení důstojného veřejného koupání. Aby bylo město čisté a zelené.  Aby byly v majetku města zachovány organizace jím zřízené – Služby města Vrchlabí a VAK a současně s tím byla možnost udržet ceny služeb ve městě – svod odpadů, vodné, stočné.“ 

DEJMEK: „Chtěl bych přispět ke zlepšení parkování, vzniku dalších  cyklostezek a jejich vzájemného propojení: A samozřejmě k urychlení  potřebných příprav na vybudování důstojného koupání.

MLEJNEK: „Rád bych pokračoval v trenérské činnosti a  výchově mladých fotbalistů.“

BOHÁČOVÁ: „Ráda bych, aby se pokračovalo nastoupeným směrem. Aby se zkrášlovaly "fasády", ale vylepšovaly i důležité a potřebné věci, které nejsou vidět, ale stojí peníze. Osobně bych chtěla, aby se myslelo i na školství, aby školy ve Vrchlabí byly chloubou města, byly krásné z vnějšku a přívětivé a přátelské uvnitř, a aby i další jejich absolventi byli hrdí na své město.“