Ohlédnutí aneb Proč jsme nepostavili bazén…

Po komunálních volbách v roce 2010 jsme po tvrdém vyjednávání uzavřeli koalici s vítězným sdružením ZVON. Dohodli jsme se na společných prioritách. Společný program pak samozřejmě byl kompromisem mezi před volbami prezentovanými programy obou vítězných uskupení. Spoustu věcí se nám podařilo, jsou však některé u kterých se to nepodařilo. Kousněme hned na začátku do jednoho kyselého jablka - hodně diskutovaný je plavecký areál.

Díky značným úsporám v provozu města se nám podařilo shromáždit investiční prostředky, které by stačily na vybudování alespoň venkovního bazénu. V lokalitě Vejsplachy však vznikl problém s tím, že ne všechny pozemky vhodné pro vybudování bazénu jsou ve vlastnictví města. Jednání o jejich směně se táhla téměř dva roky. Když už se zdálo, že je vše na dobré cestě, vlastníci pozemků si vše rozmysleli, od připravované dohody o směně odstoupili a místo toho nabídli své pozemky městu k odkoupení. Navrhovaná cena za pozemky je poměrně vysoká, koupě pozemků by velmi zatížila rozpočet města na dlouhou dobu a my proto hledáme jiná, méně nákladná řešení.

Druhým, možná ještě závažnějším důvodem je rozvojem závodu Škoda Auto vynucená výstavba fotbalového stadionu. Věc, která nebyla před minulými volbami známa. Pro naše město znamená značnou investici. Přesto, že je tato stavba podporovaná a částečně i financovaná státem, město finančně i organizačně významně zatěžuje. Jsme si vědomi toho, že při nakládání s prostředky města je třeba se chovat odpovědně. Za rozumné proto považujeme nejprve dokončit fotbalový stadion, a pak řešit další velké investiční akce. Část shromážděných prostředků jsme proto využili k rekonstrukci první části Krkonošské ulice, ale na přípravě lokality pro výstavbu bazénů stále pokračujeme.