Není čas na intriky a handly, je potřeba přiložit ruku k dílu

Politická strana Volba pro město byla založena v roce 1998 a od té doby její zástupci nechybějí v řídících strukturách města. Uspěla ve čtyřech po sobě jdoucích komunálních volbách. V roce 1998 byla druhá se čtyřmi mandáty, v roce 2002 třetí s opět čtyřmi mandáty v roce 2006 třetí se třemi mandáty a naposledy v roce 2010 třetí se čtyřmi získanými mandáty (Alfred Plašil, JUDr.  Milena Dušková, Milan Dejmek, MUDr. Petr Kosina). Rádi bychom proto uspěli i popáté. Chceme se i další čtyři volební roky  podílet na rozvoji města.

Nijak se nemění krédo, se kterým byla strana zakládána: svůj program máme postavený na obhajobě postupů, respektujících zejména úctu ke svobodě jednotlivce. Ke spolupráci jsme oslovili lidi, kterým nebyl a není lhostejný způsob života ve městě a chtějí investovat svoje síly na jeho výrazné zlepšení. Nejsme v područí příkazů a direktiv rozsévaných ze  sekretariátů partají, řídíme se potřebami občanů, svým citem, zkušeností a jsme připraveni zasadit se o nápravu věcí. Tady nemá místo velká parlamentní politika, sněmovní či senátní intriky a handly. Na komunální úrovni je výsledek práce všech, kteří dostanou důvěru a budou řídit města, moc dobře vidět. Není kam se schovat, není co okecat.

Za dobu našeho šestnáctiletého  působení v zastupitelstvu a dalších orgánech města se nám řada věcí podařila, je však řada plánů, které je potřeba dotáhnout do zdárného konce a vyřešit další vzniklé problémy a realizovat nové nápady. Proto bychom rádi byli u toho i v následujícím období.

Na naší kandidátce nabízíme zkušené osobnosti, ale máme na ní i nové lidi, kteří cíle a záměry Volby pro město podporují. A nejen to -  jsou připravení přijít s novými pohledy na staré věci, realizovat neotřelá řešení a přiložit ruku k dílu.

Ceníme si toho, že naši zástupci odpovědně pracují ve výborech, komisích ve prospěch města. A to, bohužel, není ve Vrchlabí věc samozřejmá!

Vše směřuje k jedinému: všichni chceme, aby se nám v našem městě žilo lépe. Přispějte k tomu i vy tím, že dáte hlas Volby pro město! Jen výborný výsledek nám umožní prosadit většinu z našeho programu a posunout naše město zase o kus vpřed.