Náš lídr

ALFRED PLAŠIL - LÍDR KANDIDÁTKY VPM
JEDNIČKA NA JEDNIČCE

Narodil jsem se a žiji ve Vrchlabí. Manželka Soňa je zdravotní sestrou, syn Alfred vojákem z povolání a dcera ekonomkou, toho času na mateřské dovolené. K velkému potěšení manželky i mému máme tři vnoučata Emu, Vojtu a Viktorii. Baví mne práce kolem rodinného domku, který v současné době upravujeme na dvougenerační. S manželkou se rádi touláme doma i v zahraničí bydlíkem , na kole, či lodí. Při cestách hledám inspiraci pro další vylepšování našeho města.

Od roku 1994 jsem nepřetržitě předsedou komise obchodu a cestovního ruchu. V zastupitelstvu a radě města v letech 1994 - 1998, 2002 - 2006 a 2010 - 2018. Od roku 2010 jsem členem sociální a zdravotní komise. Do roku 2010 jsem podnikal ve službách - spolumajitel a provozovatel hotelu Labuť, od roku 2010 jsem místostarostou města Vrchlabí. Práce pro město je mi potěšením. Velmi si vážím důvěry Vás občanů a snažím se ji nezklamat.

Po dlouhé úvaze jsem se někdy na přelomu roku 2017 a toho letošního rozhodl, že budu opět kandidovat na starostu města. V mém rozhodnutí mne podpořili členové našeho uskupení Volba Pro Město Vrchlabí i moje rodina. Domnívám se, že stále mohu nabídnout Vizi, Pracovitost a Morálku. S postupujícím věkem mám možná trochu méně energie, ale významně více zkušeností. Zda jsem pro Vás tou správnou volbou, posoudíte až Vy voliči. Třeba dospějete k názoru, že dost bylo Plašila. To bych nerad, ale o tom právě volby jsou. Věřte, že v případě zvolení, udělám vše pro to, aby bylo Vrchlabí Příjemným Městem pro život.

Myslím, že slibů ohledně stavby krytého bazénu již bylo dost, proto budu podporovat jeho výstavbu. Kdy jindy stavět, než v době, kdy se hospodářství daří. Minimálně do fáze územního rozhodnutí bychom v příštích čtyřech letech měli připravit přestavbu historické budovy kina na divadelní, koncertní a pro projekce vhodný sál. Podpořím vytvoření podmínek pro rozšíření rychlého internetu do každé domácnosti. Věřím, že to je jedna z možností, jak udržet mladé ve městě, nebo jim poskytnout příležitost, prostřednictvím home office, se do rodného města vrátit. Pro ostatní to pak je možnost využít nabídky sítě bez omezení rychlostí připojení. Mimo velkých projektů na rekonstrukci komunikací (Pražská a Nerudova ulice, poslední část Krkonošské ulice, ulice U Nemocnice) se zasadím o výraznější navýšení výdajů na běžnou opravu komunikací a mostů. V souladu s koncepcí sociálního bydlení podpořím přípravu a realizaci výstavby startovacích bytů, realizaci rekonstrukce čp. 595 na sociální byty a dokončení rekonstrukce čp. 602 pro noclehárnu a sociální rehabilitaci, na Kalvárii pak přípravu dalších zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domků. Důležité pro mne je nezvyšovat občanům náklady na život v našem městě a postupně, jako v minulých osmi letech, snižovat zadlužení města.

Image: