Jak jsme minulé volební období pracovali?

VPM v zastupitelstvu i mimo něj
 

Vrchlabská Volba pro město po úspěchu v minulých volbách získala čtyři mandáty – v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu zasedli Alfred Plašil, JUDr. Milena Dušková, Milan Dejmek a MUDr. Petr Kosina. V následném povolebním vyjednávání získala VPM post místostarosty a tři místa v sedmičlenné radě, kde byli Alfred Plašil, JUDr. Milena Dušková a Milan Dejmek.

Do práce pro město se zvolení i nezvolení kandidáti zapojili také v komisích rady města i ve výborech zřízených zastupitelstvem města. Místostarosta Alfred Plašil byl předsedou komisí obchodu a cestovního ruchu a inventarizační komise byl členem komise sociální a zdravotní a zároveň i členem výboru pro rozvoj a energetiku. Ve finančním výboru pracoval MUDr. Petr Kosina, předsedou majetkové a bytové komise byla JUDr. Milena Dušková. Petr Bím pracoval v komisi pro životní prostředí, Milan Bartoš v kontrolním výboru, Ing. Jaroslav Gregor v majetkové a bytové komisi, a byl i členem komise výstavby a rozvoje, Miroslav Hanuš pracoval v komisi tělovýchovy a sportu, Ing. Jan Konvalina byl členem kulturní komise a komise redakční rady Puls.

"Ve VPM jsme se scházeli vždy před jednáním zastupitelstva a dávali společně dohromady připomínky a náměty pro jednotlivé projednávané body. Brali jsme v úvahu i podnětné připomínky, se kterými se na nás obraceli nejen členové VPM, ale i občané města. Za všechny připomínky, mnohdy i hodně kritické, děkujeme – snažili jsme se jimi přispět k obohacení jednání nejen zastupitelstva, ale také rady a výborů i komisí. Vsadili jsme na důležitou zpětnou vazbu, kdy jsme se snažili realizovat, vysvětlovat i obhajovat přijatá rozhodnutí městských orgánů. I pro letošní komunální volby a následnou práci nového orgánu bychom rádi byli spojkou mezi volenými orgány a širokou veřejností. Vzájemnou otevřenou komunikací dokážeme zrealizovat všechny plány, které jsou určeny pro zlepšení života v našem městě.

Měla by k tomu pomoci i předvolební diskuse, kterou najdete na stránkách www.vpmvrchlabi.cz. Vítáme vaše názory, odmítáme však osobní urážky a napadání,“ řekl Alfred Plašil.