Anketa

Co poradíte svému lídrovi, aby ve funkci starosty udělal jako první?

Václav Bubák 56 let, provozovatel lyžařského areálu - na kandidátce VPM č. 6: „Aby se zasadil o zahájení  průběžné opravy a rekonstrukce komunikací i mimo centrum.“

MUDr. Petr Kosina, 46 let, soukromý lékař -  na kandidátce VPM č. 7: „Zlepšit parkování ve městě, což znamená vybudovat zpevněné parkovací plochy hlavně v lokalitě mezi mosty resp. u Služeb města Vrchlabí a rozšíření parkovacích míst na Liščím kopci. Další prioritou by mělo být dobudování sportovního areálu Vejsplachy v plánovaném termínu včetně vybudování lyžařských  běžeckých tratí s umělým zasněžením a umělým osvětlením v uvedené lokalitě.“
 
Ing. Jan Imlauf, Ing. 63 let, provozovatel lyžařského areálu - na kandidátce VPM č. 8: „Našemu lídrovi bych doporučil, aby si přečetl volební program z minulých voleb, čestně přiznal lidu co a proč se nepodařilo uskutečnit a stanovil stranické a osobní  priority pro nastávající období sestavené zejména z nesplněných úkolů. Tím přesvědčí občany, že svou úlohu starosty myslí vážně, a tak získá podporu i u těch váhajících. Musíme být konkrétní ve slibech a důslední v jejich plnění.“

Ing. Jaroslav Gregor, 62 let, stavební technik -  na kandidátce VPM č. 9:  Řešit alespoň zkulturnění přírodního koupaliště a zaměřit se i na parkování. Téměř po celém městě, je v současné době nedostačující. Nová, podélná stání se jeví kapacitně a přístupově nevhodná.

Mgr. Miroslav Hanuš, 46 let, učitel - na kandidátce VPM č. 10: „Doporučil bych mu zabývat se dalším rozvojem sportovně rekreační zóny areálu Vejspachy, aby se v budoucnu stala oblíbeným místem nejenom pro aktivní sportovce, ale taky pro všechny, kteří mají zájem o aktivní pohyb, zejména by měla být místem pro pohybové aktivity dětí a mládeže.“   

Marek Mergl, 37 let, vývojář, na kandidátce VPM č. 11: „Prioritou by měla být snaha udržet Vrchlabí jako atraktivní místo pro podniky všech velikostí a tím podpořil zachování a vznik nových pracovních míst. V oblasti investic je prioritou  rekonstrukce Krkonošské ulice. Už by se mělo vážně uvažovat o  možnosti vybudování koupaliště.“

Petr Bím, 65 let, zahradník - na kandidátce VPM č. 12: „Více se přiblížit k občanům města a snažit se je zatáhnout do dění ve městě. Všichni by měli mít reálný pocit, že se podílejí na jeho utváření a vývoji.“

Ing. Milan Paska, 61 let, technik - na kandidátce VPM č. 13: „Lídrovi bych doporučil bojovat za bazén ve Vrchlabí, aby i školní děti měli možnost se naučit plavat, aby mámy s malými dětmi nemusely jezdit do okolních měst. Zároveň bych ho vyzval, aby zlepšil práci městské policie, která by měla být více vidět na pochůzkách ve městě a stíhala např. parkování na zakázaných místech, poradila turistům, Také by se měl zasadit o přechody pro chodce, hlavně v Nerudově ulici, kde se zintenzivňuje provoz a přejít s kočárkem přes ulici u čekárny na křižovatce Nerudova - Školní je problém.“

Luboš Řehák 57 let, strážný - na kandidátce VPM č. 14: „Zlepšit dopravní infrastrukturu, rekonstruovat levobřežní komunikaci, postavit kruhovou křižovatku u Lidlu a  postupně zlepšovat podmínky pro volnočasové aktivity mladých i nás starších.“

Jana Vyšínová 32 let, manažerka - na kandidátce VPM č. 15: „Měl by se zamyslet nad možnostmi sportovního vyžití  ve městě - jsou sportoviště přiměřená velikosti města a nenastal už čas řešit koupání? Pozornost by měl věnovat i pozici sociálně slabých spoluobčanů, kteří často žijí v nevyhovujících podmínkách. Dám mu i tip – nešlo by vybudovat azylové byty? Za ně bych bojovala!“

Mgr. Jarmila Kliková, 45 let, učitelka - na kandidátce VPM č. 16: „Navázat na fungující spolupráci městského úřadu  se sportovními kluby a oddíly. V zájmu reprezentace města Vrchlabí zachovat finanční podporu a rozvoj běžeckému lyžování na všech úrovních. Vzhledem k podané nominaci Spartaku Vrchlabí a SVS Krkonoše na pořádání mistrovství České republiky  žactva ve Vejsplachách v únoru 2015 se tato problematika  stává velmi aktuální.“

Ivan Patočka 58 let, dopravce - na kandidátce VPM č. 17: „Společně s ředitelem Služeb města Vrchlabí by měl zrevidovat organizaci úklidu a údržby komunikací i zelených ploch ve městě.  Je nutné se zabývat hospodárností a údržbou komunikací zejména v zimním období – nabízí se koordinace spolupráce s místními firmami. O revizi si říká stav místních komunikací a dopravního značení s ohledem na jeho přehlednost a  na dopravní dostupnost zejména okrajových částí města – např. v lokalitě nad klášterem a Třídomí. Přál bych si, aby byla viditelně a odlišně od běžných dopravních značek označena místa, kde se pohybují děti, což je případ ulice Lesní v Hartě nejen pod školou, ale také v lokalitě rodinných domů.“

Milan Bartoš 59 let, živnostník - na kandidátce VPM č. 18: „Vylepšit komunikaci úředníků s občany. Stává se, že se pracovníci úřadu chovají nadřazeně a kladou zbytečné překážky. Měl by pamatovat na snížení rozbujelé administrativy.  V  neposlední řadě zajistit  čistotu ve městě a zabránit  znečišťování zejména v centru. Podle mého názoru by městská policie vybrala daleko více za pokuty nedisciplinovaným pejskařům než za špatné parkování.“ 

Tomáš Kolarčík 50 let, grafik - na kandidátce VPM č. 19: „Doporučuji důsledně kontrolovat dodržování vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Pohled na podnapilé osoby močící u stromů v bezprostředním sousedství náměstí je hodně smutný a tristní. Náš lídr by měl ve funkci starosty zajistit zlepšení kvality práce městská policie.“

Veronika Bímová, 35 let, floristka -  na kandidátce VPM č. 20: „Zajistit ve městě svoz biologického odpadu, rozšířit nádoby na tříděný odpad i o nádoby na tetra pack.“

Josef Meloun, 66 let, tesař - na kandidátce VPM č. 21: „Důležité pro mne je, aby městský úřad i organizace města poskytovaly nám občanům kvalitní servis. Zde jsou rezervy, a na tom je třeba zapracovat.“